ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984, με τον τίτλο «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Κεντρικής και Νοτίου…

Την 19-11-2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν και ο εορτασμός της 70ης Επετείου της Μάχης…

     Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αθηνών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984, με τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ »       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ…