Οικονομικά

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ

19/01/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσοι συνάδελφοι έλαβαν από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α  το εφάπαξ βοήθημα κατά τα έτη 2015 – 2017, μετά την εφαρμογή του ν. 4307/2014, έχουν δικαίωμα…

Δραστηριοτητες

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Έτους 2018 του Συνδέσμου Αποστράτων…

08/02/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2018 του Συνδέσμου  Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών. ( που εδρεύει στην Αθήνα…

Ασφαλιστικά

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ

19/01/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσοι συνάδελφοι έλαβαν από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α  το εφάπαξ βοήθημα κατά τα έτη 2015 – 2017, μετά την εφαρμογή του ν. 4307/2014, έχουν δικαίωμα…