Την 19-11-2013 Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη   ΓΣ του Συνεταιρισμού Δυνάμει της υπ’ αριθμ 7/2013 απόφασης του Δ.Σ. την Τρίτη 19-11-2013  και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο του Α.Μ.Α Λ. Αλεξάνδρας 173, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Την υποχρεωτική αναμόρφωση του καταστατικού του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τον Ν.1667/86, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 64650/2012 εγκύκλιο του κ. υπουργού Π.Ε.Κ.Λ. και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εποπτεύουσας αρχής πλέον των Οικοδομικών Συνεταιρισμών της Χώρας, υπό την επίκληση του άρθρου 39 Ν.4030/2011. Το καταστατικό μετά από ενημέρωση προς τα παρευρεθέντα μέλη τόσο του Προέδρου όσο και του Νομικού Συμβούλου του Συνεταιρισμού και εδόθησαν απαντήσεις σε τεθέντα ερωτήματα προς τα  μέλη, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία δι’ ανατάσεως της χειρός.

Το καταστατικό λόγω του χρονικού επείγοντος και παρά το αίτημα από το Συνεταιρισμό προς το Υπουργείο να δοθεί παράταση, πρέπει να υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2013 προς έγκριση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA