Αναρτούμε ως έχει ενημερωτικό σημείωμα του Αντισ/γου ε.α. κ. Σουπιώνη Νικόλαου.

Αγαπητοί συνάδελφοι / κύριοι

1. Με την υπ’ αρ. 4707/17.6.2015  απόφαση του,  η Ολομέλεια  του  Ελεγκτικού   Συνεδρίου, προέβη στην ακύρωση των πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με τις  οποίες μειώθηκαν οι μισθολογικοί συντελεστές μας, εξ αιτίας  των διατάξεων  του ν. 4093/2012.

Το εν λόγω θέμα εισήχθη στην Ολομέλεια, από το αρμόδιο επί των συντάξεων δικαστικό Τμήμα (ΙΙΙ Τμήμα Ελ. Σ.), στο πλαίσιο της πρότυπης Δίκης, επειδή αφορούσε  ασκηθείσες εφέσεις ευρύτατου κύκλου προσώπων το έτος 2013.

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεργάτη μου κ. Δημητρίου και σ’ εμένα.

Επειδή όμως διαπιστώσαμε μετά από προσεκτική μελέτη ότι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για  λόγους  σκοπιμότητας,   λόγω της αναδρομικής  κατάργησης των διατάξεων του ν. 4093/2012, με το άρθρο 86 ν.4307/2014, όπου επανήλθαν οι μισθολογικοί συντελεστές κατά το ήμισυ, υφίστατο το ενδεχόμενο να εφαρμόσει αυτό το μισθολόγιο (του ν.4307), χωρίς δηλαδή την καταβολή του υπόλοιπου 50%, και όχι  το μισθολόγιο που ίσχυε  προ του ν. 4093/2012,   ζητήσαμε με την αποστολή της απόφασης στο ΙΙΙ Τμήμα, να αποσαφηνιστεί έγκαιρα το περιεχόμενό της ως προς την πλήρη  ικανοποίηση του αιτήματός μας , ώστε με την διαβίβαση των αποσπασμάτων της απόφασης στο Γ.Λ.Κ. να υπάρχει σαφής διευκρίνιση του διατακτικού της Απόφασης.

2. Πράγματι οι επισημάνσεις – διαπιστώσεις  αυτές έπιασαν τόπο, γεγονός που μας επιβεβαιώθηκε και προφορικά από αρμόδιο υπάλληλο του Ελ.Σ.  και ήδη αποσπάσματα της απόφασης αρχίζουν να στέλνονται από το ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ με τις αναγκαίες νομικές και ουσιαστικές συμπληρώσεις. Το κάθε απόσπασμα της απόφασης αφορά κάθε συνταξιούχο που άσκησε έφεση το έτος 2013 και αντίγραφο αυτού θα κοινοποιείται παράλληλα και σ’ αυτόν.

Παράλληλα, ως προς τη θετική αυτή εξέλιξη αναμένεται και  έγγραφη ενημέρωση μας   από την Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του Ελ. Σ, στην οποία εγγράφως απευθυνθήκαμε για την  ταχεία εκτέλεση της απόφασης από το Γ.Λ.Κ.

3. Όσον αφορά στους συναδέλφους που άσκησαν αγωγή για το ίδιο θέμα τέλος του έτους 2014 με αρχές του 2015, για αυτούς εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεσή τους, πάντως ουσιαστικά και γι’ αυτούς θα υπάρξει δικαίωση, λόγω της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Ελ.Σ..

Το ίδιο αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρξει, και για τις αγωγές που θα κατατεθούν εντός των ημερών, ως συνέχεια της προηγούμενης και περιλαμβάνει τις χρηματικές απαιτήσεις των ετών 2015 – 2016.

Κατά συνέπεια όποιος  επιθυμεί να διεκδικήσει τις χρηματικές απαιτήσεις και για το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα πρέπει άμεσα, για λόγους παραγραφής ν’ ασκήσει νέα αγωγή, καθόσον η νομική βάση του νέου αιτήματος είναι διαφορετική, καθόσον στρέφεται κατά των διατάξεων του ν. 4307/2014, με τον οποίο επανήλθαν οι μισθολογικοί συντελεστές  κατά το ήμισυ. Εξάλλου ως προς την βασιμότητα της νέας αγωγής, στηριζόμαστε στην πρόσφατη θετική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. (1127/2016, σελ. 95).

Αθήνα,   11 Φεβρουαρίου 2017

Με εκτίμηση

Δημήτριος Δημητρίου

Νικόλαος Σουπιώνης

Δικηγόρος –    Διαμεσολαβητής

Αντιστράτηγος ε.α.