Την 31/03/2022 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας σύμφωνα με το καταστατικό.

Από τις Αρχαιρεσίες ανεδείχθη νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 7-4-2022 ως ακολούθως:

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος   ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος

Αντιπρόεδρος  Α΄  ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος

Αντιπρόεδρος  Β΄  ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας  ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος

Ειδικός Γραμματέας  ΓΙΑΝΝΟΥΛAΣ Παναγιώτης

Ταμίας  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος

Μέλος  ΤΕΝΤΕ Παναγιώτα

Μέλος  ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

Μέλος  ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

Μέλος  ΖΩΗΣ Γεώργιος

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος : ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος

Μέλος:   ΖΩΗΣ Νικόλαος

Μέλος:   ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος