Τροποποίηση Νομοθεσίας που αφορά στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

            Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι στο Νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την 4η Σεπτεμβρίου 2014 συμπεριλήφθηκαν και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις του Ν.4146/2013 (άρθρο 77, παρ. 1) που αφορά στην δημιουργία αποθεματικού στο ΜΤΣ και του Ν.4058/2012 (άρθρο 20, παρ. 7) που αφορά στην αποπληρωμή της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο.

           Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του Ν.4146/2013 επανακαθορίστηκε το ποσό που το Ταμείο υποχρεούται να παρακρατάει ετησίως  για την δημιουργία ταμειακού αποθέματος [είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι 31/12/2016]. Η παραπάνω διάταξη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του ΜΤΣ για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται και ως εκ τούτου την προσπάθεια για διαμόρφωση της τιμής μεριδίου τουλάχιστον στα επίπεδα του έτους 2013 (5,1999 ).

            Επιπρόσθετα, η τροποποίηση του Ν.4058/2012 προβλέπει την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το έτος 2034, με συνέπεια την ελάφρυνση των Προϋπολογισμών των ετών 2016-2027 κατά 61,7 εκατομμύρια ευρώ και την αναλογικότερη κατανομή του ποσού της οφειλής.

             Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού