Το κοντάκιο των Χριστουγέννων ‘’Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει…. και το απολυτίκιο Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως…  εψάλη, σήμερα 25-12-2023, κατά τη θεία λειτουργία της ημέρας των Χριστουγέννων,  με ευλάβεια και κατάνυξη στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στου Μακρυγιάννη παρουσία των πανοσιολογιότατων πατέρων Δημητρίου και Σιλουανού, εκπροσώπου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών και πλήθους πιστών. Μετά τη θεία λειτουργία δόθηκε ζεστό κρασί με άρτο και εδέσματα στο προαύλιο χώρο του ναού καθώς με τη βοήθεια των ψαλτών και συνοδεία οργάνων ειπώθηκαν τα κάλαντα.

    Ευχόμαστε  ευλογημένα και χαρούμενα Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και δύναμη. Χριστούγεννα χριστιανικά, οικογενειακά, παραδοσιακά.

    Εἰς ἔτη πολλά!