Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Χωρ/κής & Ελληνικής Αστυνομίας Ν.Λάρισας

Σ α ς   Ε ύ χ ο ν τ α ι

 Το Αναστάσιμο Φως, πολύτιμη  πηγή  ελπίδας και δύναμης, ας γεμίσει τις καρδιές όλων μας, φωτίζοντας το δρόμο, τις προσπάθειες και τις προσδοκίες μας για ένα καλύτερο αύριο. 

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙ

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ                   ΖΑΧΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ