πρ

O Ταξίαρχος ε.α. Πραξιτέλης ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, συγγραφέας, τηλ. 6947277414, με σημαντικό έως τώρα λογοτεχνικό  έργο, εξέδωσε το νέο του συγγραφικό πόνημα,  με τίτλο “  Στο ρυθμό της νιότης”, με άρτιο  λογοτεχνικό ύφος. Στο εν λόγω έργο καταγράφονται  ενδιαφέροντα  πραγματικά  γεγονότα  και περιστατικά και πτυχές της ανθρώπινης ζωής, η  ειλικρινής αποτύπωση των συναισθημάτων του συγγραφέα, απέναντι στα γεγονότα αυτά, εκπεφρασμένα με την πηγαία αυθορμητικότητα του και την γλαφυρότητα του συγγραφικού του ιδιώματος, ως και   την επιτυχή σύνδεση των στοιχείων αυτών με το   ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό status της κάθε εποχής. Ο ίδιος έχει συγγράψει επίσης, ένα προγενέστερο του παρόντος βιβλίο, με τίτλο «Το αίμα μου για σένα Πατρίδα», στο περιεχόμενο του οποίου τιμάται η θυσία και η αυτοθυσία επωνύμων Αστυνομικών στο βωμό του υπέρτατου καθήκοντος.