Νοσηλεία στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ  Όπως ενημερωθήκαμε από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. και με σκοπό την διευκόλυνση των μελών σας (φυσικών προσώπων), όταν αυτά αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν…

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του, τα παρακάτω: Κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων των μερισματούχων του, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μερίδων στις…

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΜΤΣ Γνωρίζουμε στους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ. και δικαιούχους του ΝΙΜΤΣ ότι μπορούν υποβάλλοντας αίτηση η σύζυγος τους και οι θυγατέρες τους να…