ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Μιχαήλ Βόδα 89 Αθήνα Τ.Κ.104 40 τηλ & Φαξ 201-7489161. 7481690 email:οsaax@hotmail.gr Με Πρόσκλησή της που έστειλε στα μέλη…