Ανακοίνωση Τιμής Μεριδίου 1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Φ951.1/56/1231353/Σ.3308/12 Ιουλ 2022 Απόφαση Υ.Ε.Θ.Α. εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 05/04/29-03-2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ…

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση που αφορά το βοήθημα οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ). Ειδικότερα καθορίζεται ότι «για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2017…

Το ΜΤΣ κοινοποίησε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι, οι δικαιούχοι του Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που έχουν υποβάλει αίτηση στο 2016 και…

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του, τα παρακάτω: Κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων των μερισματούχων του, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μερίδων στις…

Προκηρύχθηκε οικονομοτεχνική Μελέτη για τα Μ.Τ. του Υ.Π.ΕΘ.Α. «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό…

Τροποποίηση Νομοθεσίας που αφορά στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού             Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι στο Νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου…

Η βασική αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος. Για τον λόγο αυτό το Μ.Τ.Σ. καταβάλλει μέρισμα,…

Ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο ΜΤΣ αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις του Ταμείου και τον σχεδιασμό περι της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. και…

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΔΑΦΙΚΕΣ Το Μ.Τ.Σ. έχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των μελών του. Δηλαδή οι μερισματουχοι…

Πληροφορούμε τους συναδέλφους σχετικά με την νέα μείωση στο ΜΤΣ μπορούν να διαβάσουν και τον σχετικό πίνακα όπως επισυνάπτεται στο έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ…

Πληροφορούμε τους συναδέλφους σχετικά με την νέα μείωση στο ΜΤΣ μπορούν να διαβάσουν και τον σχετικό πίνακα όπως επισυνάπτεται στο έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ…

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων μερισματούχων του, οι οποίες έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτησή τους για…

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  Τι γίνεται με το Μ.Τ.Σ . ; 1. Πληροφορηθήκαμε ότι προ έτους, ο τότε ΥΦΕΘΑ Π. Καράμπελας, συγκρότησε διακλαδική επιτροπή, από εν…

Την 28-6-203 στα Γραφεία του Μ.Τ.Σ. πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης καθηκόντων από τον απερχόμενο Υποστράτηγο ε.α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο Πρόεδρο του Δ.Σ.  , στον διορισθέντα από…

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783) ΣΧΕΤ : ·         Α)Υπ' αριθμ . Φ.951.1/58/691054 από 8-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού…