Με αφορμή δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι, η τροποποίηση του Ν.4146/2013 που συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο “Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας” και αφορά στην δημιουργία αποθεματικού στο ΜΤΣ, μόνο θετική επίδραση μπορεί να έχει στην διαμόρφωση του μερίσματος για τα επόμενα έτη.

          Συγκεκριμένα, με την παραπάνω τροπολογία, το αποθεματικό για τα έτη 2012-2016 καθορίστηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000) σταθερά για κάθε έτος, αντί του 20% των ακαθάριστων εσόδων του Ταμείου με ελάχιστο παρακρατηθέν ποσό 5 εκ ευρώ ανά τρίμηνο, ήτοι τουλάχιστον 20 εκ. ευρώ ετησίως.

          Επισημαίνεται ότι, για το έτος 2014 η ισχύς του Νόμου όπως αρχικά είχε ψηφιστεί, θα οδηγούσε σε παρακράτηση ταμειακού αποθεματικού ποσού πλέον των τριάντα εκ ευρώ (30.000.000).

          Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού