ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ   ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Α.Σ.Α.

 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών σε εφαρμογή της  υπ΄ αριθ. 263 από 20/5/2024  Απόφασής του και της από 5/3/2024 Πρόσκληση Σύγκλησης του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α., ενημερώνει τα Μέλη του και καλεί, όσα από εκείνα επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο αξίωμα του Προέδρου, των Μελών του Δ.Σ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Για την υποψηφιότητα υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους  σχετική αίτηση στο Σύνδεσμο Αθηνών, Μενάνδρου 54 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 8/5/2024 για το αξίωμα που θελήσουν και επιλέξουν να είναι υποψήφιοι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Το εκλογικό Πανελλήνιο Συνέδριο θα πραγματοποιήσει τις εργασίες τις 29 & 30 Μαΐου 2024 στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

 

Αθήνα 21 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Για το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας πατήστε εδώ—> ΥΠΟΔ 7 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ