Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρα 10 και 16 του καταστατικού και την υπ΄ αριθ. 250 από 10/02/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Αμφιθέατρο της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 31/03/2022 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον αυτό τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2021 & (2019 , 2020).

2.  Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2021 & (2019 , 2020).

3.  Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4.  Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 & (2019 , 2020).

5.  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.

6.  Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Τα μέλη του Συνδέσμου μας που είναι οικονομικώς εντάξει καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες με σχετική δήλωσή τους προς τον Σύνδεσμο  για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. ,  προκειμένου καταρτισθεί το ψηφοδέλτιο , μέχρι την 14-3-2022 (άρθρο 20 παρ 5).

Αθήνα,  15 Φεβρουαρίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Γεν. Γραμματέας   Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Α. Σερέτης

Υπ/γος ε.α.

 

 

 

 

Νικόλαος Δ. Χριστολουκάς

Αντ/γος ε.α.