ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, σας ενημερώνουν ότι, λόγω των προληπτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας από κορωνοιό,  οι εκδηλώσεις της ετήσιας γιορτής, 5 Μαΐου 2020, της Αγίας Ειρήνης προστάτιδας του Συνδέσμου μας και του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής αναβάλλονται για εφέτος.

Ευχόμαστε με την ευλογία της να ξεπερνάμε πάντα τις δυσκολίες της ζωής. 

Με εκτίμηση 

Ο Γενικός Γραμματέας                                            Ο Πρόεδρος

  Δημήτριος Α. Σερέτης                                  Νικόλαος Δ. Χριστολουκάς

    Υπ/γος ε.α.                                                           Αντ/γος ε.α.