ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016

Σύμφωνα με τα άρθρα  6,10,16,και 20 του Καταστατικού και την από  2016  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ομοσπονδίας,

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ  Α Ι

Το 17ο Πανελλήνιο  Συνέδριο, της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας,  και καλούνται τα Μέλη ( Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, τους εκπροσώπους, που θα τους αντιπροσωπεύσουν στις συνεδριάσεις.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Στενή Ευβοίας το διήμερο  Σάββατο και Κυριακή 11 και 12  Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΘΕΜΑΤΑ  Η. Δ. ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.    Έκθεση Πεπραγμένων  του Δ.Σ. για το έτος2015.
2.   Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού (Ισολογισμού-Απολογισμού )   Ομοσπονδίαςέτους 2015
3.   Έγκριση  Προυπολογισμού έτους 2016
4.   Λοιπά θέματα
5.  Έγκριση Ψηφίσματος