15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΑΑΣΑ θα πραγματοποιηθείστην Αθήνα την 28 και 29 Ιουνίου 2014.
Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη) την 28-6-2014 και ώρα 20.00, ενώπιον της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτίμων Αρχηγών αυτής εκπροσώπων των Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ. και επισήμων προσκεκλημένων. Θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Διεθνολόγου Αναλυτή Στρατηγικής κ. Γεωργίου ΜΟΥΡΤΟΥ με θέμα: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ».

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειος ΚΙΚΙΛΙΑΣ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν την 29-6-2014 και κατά τις ώρες 8.30 – 15.30 στο Αμφιθέατρο της Δ/νσεως Αστυνομίας Αθηνών (Μέγαρο ΓΑΔΑ Λ. Αλεξάνδρας 173). Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο   υπογεγραμμένος……………………………………………………………………. του………………………………… ,

μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων………………………………………………………………………………………

που διαμένω μόνιμα στ………………………………….. οδός………………………….. αριθ… Τ.Κ…………….. ,

ΔΗΛΩΝΩ

με την παρούσα μου ότι, κατά τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στο  15o
Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών
Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ) . – ”   :    *                                  _      στην Αθήνα, για την

ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, ΕΠΙΘΥΜΩ να είμαι υποψήφιος για το αξίωμα:

α) του Προέδρου της ΠΟΑΑΣΑ

β) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΑΣΑ

γ) μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΑΑΣΑ

(Διαγράψτε τα αξιώματα που δεν επιθυμείτε να είσθε υποψήφιος)

Ο ΑΙΤΩΝ-ΔΗΛΩΝ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται το ακριβές του περιεχομένου

 της δήλωσης και ότι ο Σύνδεσμος εγκρίνει
 την υποψηφιότητα του και αναλαμβάνει
 τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
 το άρθρο 10 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.-