Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την 28-3-2013 από τις οποίες εξελέγησαν οι ακόλουθοι:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πρόεδρος  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Σπυρίδων

2. Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

3. Γεν. Γραμματέας ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας

4. Ειδικ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

5. Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

6. Αναπλ. Ταμία ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

7. Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

8.       ”      ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος

9.      ”       ΖΩΗΣ Νικόλαος

10.    ”       ΒΑΪΤΣΗΣ Δήμος

11.    ”       ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης

Β.      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.     ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης

2.     ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Νικόλαος

3.      ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κων/νος

Γ΄    ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πρόεδρος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

2. Μέλος       ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

3.      ”             ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος