Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των περιοδικών των πρώην Σωμάτων της Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή (700) τευχών του περιοδικού:
•     «Αστυνομικά Χρονικά», από το 1953 έως το 1983,
•     «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», από το 1970 έως το 1983,
•     «Αστυνομική Επιθεώρηση», από το 1984 έως το 2002 και
•     «Αστυνομική Ανασκόπηση», από το 2003, και
Το υλικό είναι διαθέσιμο σε νέο ιστότοπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
www.policemagazine.gr    www.hellenicpolicemagazine.gr    www.αστυνομικηανασκοπηση.gr