Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 Γνωστοποιείται ότι με ψήφους 4 υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή πέρασε από το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα εφαρμοσθεί άμεσα από τον επόμενο μήνα η υπ΄ αριθ. 59/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η αντίστοιχη θετική γνώμη του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μέσω των τριών τομέων προνοίας του, υποχρεούται να χορηγήσει επιπλέον εφάπαξ ποσό, συμπληρωματικό, στους ασφαλισμένους του Ταμείου, των οποίων η ασφάλιση έληξε εντός του διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, δηλαδή για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχως των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των όσων ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014.