Δικαιούχοι των αναδρομικών ποσών (χήρες – κληρονόμοι κ.α.)

Ενέργειες -ΑΙΤΗΣΗ Κληρονόμων

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συνδέσμου μας

 

ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των αναδρομικών ποσών – Ενέργειες

 

Σχετ: ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Α.Σ.Α. σε συνάντηση της 17/12/2017 με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. ενημερώθηκε για τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την είσπραξη των αναδρομικών από δικαιούχους ως κατωτέρω αναφέρεται :

  1. Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Κ. που είναι ενεργοί δηλαδή μετά το θάνατο του δικαιούχου απόστρατου , έχει εκδοθεί σύνταξη χηρείας ή προστατευόμενου μέλους . Το χρηματικό ποσό θα πιστωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο στους επόμενους μήνες από το Γ.Λ.Κ. . Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι .
  2. Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θανόντων  αποστράτων ( ο λογαριασμός στο Γ.Λ.Κ. έχει κλείσει μη υπάρχοντος δικαιούχου ,χήρα κ.α. ) θα υποβάλλουν μόνο αίτηση(*) προς το Γ.Λ.Κ. και θα περιμένουν σχετικό έγγραφο από το Γ.Λ.Κ. για υποβολή δικαιολογητικών που θα τους ζητηθούν .

Στην   περίπτωση (1) κοιτάξτε τον τραπεζικό λογαριασμό και την πίστωση της σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 ( στις επόμενες ημέρες  Δεκέμβριος 2018 ) .