Για πρώτη φορά το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική επεξεργασία των εφετινών φορολογικών δηλώσεων χωρίς να αποστείλει ούτε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα.
Τα δύο τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να στέλνει στους πολίτες φορολογικές δηλώσεις σε έντυπη μορφή και τώρα αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο μείωσης των δαπανών, αλλά και επιτάχυνσης των διαδικασιών, να μη στείλει με το ταχυδρομείο κανένα σημείωμα.
Με το πάτημα του κουμπιού
Οι φορολογούμενοι, με το πάτημα του κουμπιού αποστολής και οριστικοποίησης της φορολογικής δήλωσης, θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν αμέσως αν η εκκαθάριση έχει μηδενικό υπόλοιπο, πιστωτικό (επιστροφή) ή χρεωστικό (πληρωμή φόρου) και την ίδια στιγμή να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα για πάσα χρήση.
Αλλωστε τα τελευταία χρόνια, μέσα από αποφάσεις και εγκυκλίους, το υπουργείο Οικονομικών έδινε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα ανεξάρτητα από την ταχυδρομική αποστολή του. Μάλιστα, το εκτυπωμένο εκκαθαριστικό ήταν έγκυρο και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την οποιαδήποτε επικύρωση. Πλέον, με μια ανακοίνωση και μια εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι από εφέτος η ταχυδρομική αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων σταματά.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε αυτή την απόφαση καθώς επιδιώκει όλες οι διαδικασίες των πολιτών με την Εφορία να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και να μη διακινείται οποιοδήποτε χειρόγραφο έντυπο.
Στην πρόσφατη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κύριου Χάρη Θεοχάρη (ΠΟΛ.1051/6.3.2014) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν από το Taxisnet την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση για την εγκυρότητα της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr.Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις, από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.
Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.gsis.gr. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά την ανάρτηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου στον λογαριασμό των φορολογούμενων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λίγες ημέρες μετά, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Μαρτίου, σε ανακοίνωσή της η ΓΓΔΕ ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο τα πράγματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα παραλαμβάνουν οι φορολογούμενοι τα εκκαθαριστικά σημειώματα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή βεβαιώνεται και ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει την πράξη προσδιορισμού του φόρου με τον κωδικό πληρωμής προς χρήση του. Ως εκ τούτου, δεν θα αποσταλούν επιστολές με τις πράξεις αυτές στους φορολογουμένους».
Προσυμπλήρωση εισοδημάτων
Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η φετινή υποβολή εισάγει την καινοτομία της προσυμπλήρωσης εισοδημάτων για όσους λαμβάνουν βεβαίωση από εργοδότη ή αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν βλέπουν προσυμπληρωμένα στοιχεία εισοδημάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον χορηγό της βεβαίωσης (π.χ. εργοδότη), για να πληροφορούνται πότε θα δηλώσει τα στοιχεία αποδοχών. Οι τελευταίοι μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις εμπρόθεσμα, ως τις 28/3. Η ενημέρωση του Ε1 μετά την υποβολή των στοιχείων βεβαίωσης γίνεται άμεσα.
Αξίζει να τονιστεί ότι η ΓΓΔΕ συνιστά την αποφυγή της χρήσης της δυνατότητας αλλαγής των ποσών που δηλώνονται, αν, π.χ., ο εργοδότης δεν έχει ακόμη δηλώσει τα στοιχεία εισοδημάτων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τη δήλωση σε φορολογικό έλεγχο, ενώ αν περιμένει ο φορολογούμενος την δήλωση του εργοδότη, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς θα υπάρχει συμφωνία των ποσών.
Ολοι οι εμπρόθεσμοι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δήλωσης, μπορούν να πληρώσουν σε 3 διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη τον Ιούλιο και τις άλλες δύο Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.