Υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ Υπουργική Απόφαση, από 10-03-2014, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Δημοσίας Τάξεως, που αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού του Εφάπαξ κλπ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 625 τ. Β’ στις 13-03-2014.

ΦΕΚ 625 τ. Β’ ΤΕΑΠΑΣΑ 13-3-14