Η Ομοσπονδία μας στα πλαίσια του ανοίγματος μέσα στην κοινωνία τόσο των Ενώσεων-Συνδέσμων και μέσω αυτών των μελών τους δέχεται με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια τα μηνύματα ότι μέλη μας σε όλη την Ελλάδα αρχίζουν τις προεργασίες για ένταξή τους μέσα στην Πολιτική Ζωή των τοπικών Κοινωνιών, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των προσπαθειών για να ξεφύγει η χώρα μας από την σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση. Εδώ είμαστε για να παρουσιάσουμε τις προσπάθειές σας και την παρουσία σας, όπως κάναμε μέχρι τώρα με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.