Λόγω παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας για προσωπικούς λόγους Υποστράτηγου ε.α. ΒΑΙΤΣΗ Δήμου, τη θέση του κατέλαβε το Α΄αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος Υποστράτηγος ε.α. Παναγιώτης ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, έτσι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας έχει ως εξής.

Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πρόεδρος  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Σπυρίδων

2. Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

3. Γεν. Γραμματέας ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας

4. Ειδικ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

5. Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

6. Αναπλ. Ταμία ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

7. Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

8.       «      ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος

9.      »       ΖΩΗΣ Νικόλαος

10.    »       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης

11.    »       ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης

Β.      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.     ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Νικόλαος

2.      ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κων/νος

Γ΄    ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πρόεδρος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

2. Μέλος       ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

3.      «             ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος