Εφόσον επιθυμείτε να μάθετε πληροφορίες ή θέλετε να επικοινωνήσετε για το Επικουρικό βοήθημα ο αρμόδιος Τομέας είναι ο ΤΕΑΕΧ με τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105276832 – 833 – 842 – 843