Εφόσον επιθυμείτε να μάθετε πληροφορίες ή θέλετε να επικοινωνήσετε για το Εφάπαξ βοήθημα ο αρμόδιος Τομέας είναι ο ΤΠΥΑΠ με τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105276851 – 852 – 853