Με έγγραφό του το Τμήμα Ιστορίας και εκδόσεων της Δ/νσης Επικοινωνίας/ ΑΕΑ καλεί, πέραν τους σε ενέργεια αστυνομικούς, αλλά και τους απόστρατους αστυνομικούς γονείς, των οποίων τα τέκνα  εισήχθησαν στα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016, να δηλώσουν τούτο στο τηλέφωνο 210-6854609, φαξ 210-6849352 μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου τα στοιχεία των γονέων καθώς των τέκνων μαζί με τη Σχολή επιτυχίας να δημοσιευτούν στο περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση” .