ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ(LINKS) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

  ΕΦΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ                     ΈΩΣ 31-12-2018

 

eΕΦΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ               ΑΠΟ 1-1-2019 & ΜΕΤΑ

    

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis

 

 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/pleromes/ektypose-meniaioy-enemerotikoy-semeiomatos

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ. http://www.teapasa.gr/
Ο.Π.Α.Δ. http://www.opad.gr/
Μ.Τ.Σ. http://www.mts-mod.gr/index.php
Τ.Π.Δ.Υ http://www.tpdy.gr/
Μ.Τ.Π.Υ. http://www.mtpy.gr/
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. http://www.nimts.gr/content/
Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. http://www.poaasa.gr/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ http://www.minocp.gov.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑI.K.A. (KE.ΠΑ)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ)
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ
http://www.astynomia.gr/

http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm

http://www.elisme.gr/gr/

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=67077&Itemid=1808&lang=

 

 

Άλλες χρήσιμες Ελληνικές Ιστοσελίδες

– Βουλή των Ελλήνων

http://www.hellenicparliament.gr

– Ελληνική Κυβέρνηση

http://www.government.gr

– Γραφείο Πρωθυπουργού

http://www.primeminister.gr


 Υπουργεία

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

http://www.minagric.gr

– Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

http://www.ypakp.gr

– Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

http://www.ministryofjustice.gr

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr

– Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

http://www.ypepth.gr

– Υπουργείο Εξωτερικών

http://www.mfa.gr

– Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκρτονικής Διακυβέρνησης 

http://www.ypes.gr

-Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

http://www.yen.gr

– Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

http://www.yme.gr

– Υπουργείο Οικονομικών

http://www.mnec.gr

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

http://www.ypeka.gr

– Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμου

http://www.yppo.gr

-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

http://www.yptp.gr/

– Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.mohaw.gr/


 Φορείς του Δημοσίου – Ανεξάρτητες Αρχές
– Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dpa.gr/

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

http://www.gss.gov.gr

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας –
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

http://www.minpress.gr

– Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας

http://www.gsrt.gr

– Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

http://www.efpolis.gr

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

http://www.neagenia.gr

http://www.gscp.gr

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gov.gr

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

http://www.mof-glk.gr

– Εθνικό Δίκτυο `Έρευνας και Τεχνολογίας

http://www.grnet.gr

– Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικά

http://www.ektepn.gr/

– Εθνικό Τυπογραφείο

http://www.et.gr

– Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ) 

http://www.okana.gr

– Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων– Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

http://www.kethea.gr

http://www.kep.gov.gr

– Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

http://www.sae.gr

– Συνήγορος του Πολίτη

http://www.synigoros.gr


 Ένοπλες Δυνάμεις-Σώματα Ασφαλείας

– Ελληνικός Στρατός

http://www.army.gr/

– Πολεμικό Ναυτικό

http://www.hellenicnavy.gr/

– Πολεμική Αεροπορία  

http://www.haf.gr/el/default.asp

Ελληνική Αστυνομία

http://www.astynomia.gr

– Λιμενικό Σώμα

http://egov.yen.gr/


 Συνδικαλιστικοί φορείς – Ενώσεις Αστυνομικών
– Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

http://www.poaxia.gr/

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

http://www.poasy.gr/

– Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
(Σ.Ε.Φ.E.Α.Α.)

http://www.sefeaa.gr/

– Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ελληνικό Εθνικό Τμήμα)

http://www.ipa-gr.org/

 Σύνδεσμος Αποστράτων Ηρακλείου http://sasanh.gr/

 

Ιστοσελίδες του εξωτερικού

 Διεθνείς Οργανισμοί

– ΝΑΤΟ

http://www.nato.int/

– Ο.Η.Ε.

http://www.un.org/

– UNESCO

http://www.unesco.org/

– UNICEF

http://www.unicef.org

– Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (UNHCR)

http://www.unhcr.ch/


 Ευρωπαϊκή Ένωση

– Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/.

– Συμβούλιο της Ευρώπης

http://www.coe.int/

– Eurojust

http://www.eurojust.europa.eu/

– Europol

http://www.europol.europa.eu

– Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_el.html

– Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)

http://www.emcdda.eu.int/

– Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία (EUMC)

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_el.htm

– Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP)

http://publications.eu.int/


 Υπηρεσίες και Οργανισμοί Εφαρμογής του Νόμου

– Interpol

http://www.interpol.int/

– Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)

http://www.unodc.org/
unodc/index.html

– Διεθνές Πληροφοριακό Δίκτυο για το Ξέπλυμα Χρήματος (IMoLIN)

http://www.imolin.org/
imolin/index.html

– Διεθνές Συμβούλιο για τον Έλεγχο Ναρκωτικών (INCB)

http://www.incb.org/
incb/index.html

– Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην  Ευρώπη (OSCE)

http://www.osce.org/

– Ομάδα Οικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF)

http://www.fatf-gafi.org

– Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI-ΗΠΑ)

http://www.fbi.gov/

– Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)

http://www.wcoomd.org/
ie/En/en.html

– Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  (SECI Center – Βουκουρέστι)

http://www.secicenter.org/