Άμα δεν γνωρίζεις, …………χάνεις και το δίκιο σου.

Ενημερωτικό άρθρο του Aντ/γου ε.α. και νομικού κ. Νικολάου ΣΟΥΠΙΩΝΗ

     Διαβάζοντας το άρθρο με τον ηχηρό τίτλο,

ΝΕΕΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, στη σελ. 5 & 6 του Φύλλου 169 της  Φωνής Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, δίνεται η εντύπωση ότι, για πρώτη φορά με το άρθρο 27 ν. 4670/2020 (ν. Βρούτση), έχουμε  περικοπές συντάξιμων αποδοχών για τους συνταξιούχους που εργάζονταν, πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016 ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ν. Κατρούγκαλου).

 1. Αλλά να δούμε όμως τι ίσχυε για το θέμα πριν το ν. 4387/2016, με τις διατάξεις αυτού, καθώς και μετά.

      α. Με το ν. 3863/2010, (ν. Λοβέρδου), για τους  συνταξιούχους που παρείχαν εξαρτημένη εργασία προβλεπόταν,

 • Πλήρη αναστολή των συντάξιμων αποδοχών, κύριων και επικουρικών, αν δεν είχαν συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας. Με το ν. 4151/2013 (ν. Σταικούρα), για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη και πλήρης αναστολή χωρούσε εφόσον δεν είχαν συμπληρωμένο το 47ο έτος της ηλικίας.
 • Οι λοιποί συνταξιούχοι, που ήταν πάνω από το ηλικιακό αναφερόμενο όριο, δεν είχαν περικοπές μέχρι το ποσό των 900€. Από εκεί και πέρα είχαν περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές 70% και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προσαυξημένες κατά 50%. Υπόψη ότι με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού των μικτών συντάξιμων αποδοχών, που στη χειρότερη περίπτωση δεν ήταν κάτω από 1.700€, το 70% της περικοπής χωρούσε κατ’ ουσία στο ήμισυ των συντάξιμων αποδοχών, πέραν των 900€.

β. Με το ν. 4387/2016, ν. Κατρούγκαλου, οι ανωτέρω διατάξεις για όσους είχαν αναλάβει εργασία πριν την εφαρμογή του νόμου αυτού, παρέμειναν σε ισχύ.

Για όσους όμως αναλάμβαναν εργασία μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, δηλαδή συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, προβλεπόταν ,

 • 60% περικοπή όλων των συντάξιμων αποδοχών, εφόσον παρείχαν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, υπακτέα στον ΕΦΚΑ, και,
 • Πλήρη αναστολή των συντάξιμων αποδοχών, για όσους αποκτούσαν δραστηριότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

     γ.  Με τους ν.  4670/2020 και 4690/2020 (ν. Βρούτση),

 • Καταργείται η αδικαιολόγητη και ελεγχόμενη συνταγματικά διάκριση συνταξιούχων, πριν και μετά το ν. Κατρούγκαλου. Δηλαδή διάκριση με την οποία οι νέοι απασχολούμενοι ετίθεντο εξ ορισμού σε εμφανή δυσχερέστερη θέση από τους απασχολούμενους πριν την ψήφιση του εν λόγω νόμου.
 • 30% περικοπή όλων των συντάξιμων αποδοχών, εφόσον παρέχουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, υπακτέα στον ΕΦΚΑ, και
 • 30% περικοπή όλων των συντάξιμων αποδοχών, εφόσοναποκτούν δραστηριότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους την 28/2/2021. Διαφορετικά, ως προς το τελευταίο θα έχουν πλήρη αναστολή των συντάξιμων αποδοχών.

Αυτό είναι κατά κανόνα το ιστορικό των  διατάξεων, από το έτος 2010, αρχή περιόδου μνημονίων,  για την απασχόληση των συνταξιούχων.

Επομένως ο καθείς από εμάς έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη νομική πραγματικότητα του θέματος, γιατί αν δεν γίνεται η σωστή αποτύπωση των πραγμάτων είτε από ελλιπή ενημέρωση είτε από άλλη αιτία, χάνεις και το δίκιο σου.

 1.  Πέραν αυτού όμως η Π.Ο.Α.Σ.Α. οφείλει να αναδεικνύει ρεαλιστικά, βάσιμα, τεκμηριωμένα, γιατί διαφορετικά πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, όλα τα ζητήματα εκείνα που δύναται και χρήζουν βελτίωσης και ιδίως αναφορικά με το θέμα της απασχόλησης των συνταξιούχων οι προτάσεις της θα πρέπει να είναι οι ανάλογες, όπως,
 • Περικοπή του 30% των συντάξιμων αποδοχών που υπερβαίνουν τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, δηλ. για τα  ποσά πάνω από 900 , δηλαδή κατά αναλογία με ό,τι ίσχυε με ν. 3863/2010 και,
 • Κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 61 ετών, ως προς την ολική ή μερική αναστολή των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων που αποκτούν δραστηριότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α. – Νομικός