ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Οι σχέσεις Αστυνομίας και κοινού ανέκαθεν, αποτελούσαν ένα ζήτημα αρκετά λεπτό.

Στις αρχές του 2ου αιώνα, όταν ακόμα η επαφή της Αστυνομίας με το κοινό, περιοριζόταν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες επιθυμούσαν να καταγγέλλουν κάποια αξιόποινη πράξη, να υποβάλλουν παράπονα ή να ζητήσουν τη συνδρομή της, για κάποιο πρόβλημα, η αναγκαιότητα ανάπτυξης Δημοσίων Σχέσεων στο χώρο αυτής, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Σήμερα όμως, ο πολλαπλασιασμός των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, καθώς επίσης και η ανάθεση στην Αστυνομία επιπλέον καθηκόντων, πέραν της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος, έχουν συμβάλλει τα μέγιστα ,στο να καταστεί η επαφή της Αστυνομίας με τους πολίτες συνεχής.

Στο πλαίσιο της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ Αστυνομίας και κοινού, η συνεργασία του δεύτερου, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση, για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της πρώτης.

Από τη μια πλευρά, ο δημόσιος έπαινος για το έργο της Αστυνομίας, συντελεί στην ανύψωση του ηθικού της, γεγονός που την οδηγεί στην καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων, προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών και από την άλλη, διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Σώματος, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων, αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία, με πιο θετικό πνεύμα, όταν υπάρχει φιλική και συνεργάσιμη στάση του κοινού.

Αποτελεί δε κοινή πεποίθηση, ότι η αρμονική συνεργασία Αστυνομίας – κοινού επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στον αγώνα, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η σημασία των Δημοσίων Σχέσεων, επομένως, καθίσταται εμφανής.

Στους κόλπους της Αστυνομίας, οι Δημόσιες σχέσεις οφείλουν να έχουν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού, για τις αστυνομικές δραστηριότητες και τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα και την πειθώ, ως προς την αποδοχή αυτών από μέρους του κοινού και τη συμμόρφωσή του, έτσι ώστε να καλλιεργηθούν καλές σχέσεις Αστυνομίας – κοινού, με απώτερη πρόθεση πρόσκτησης κύρους υπό της Αστυνομίας.

Επίσης να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, να επιδειχθεί εκατέρωθεν καλή θέληση, να εμπεδωθούν συναισθήματα εμπιστοσύνης και να επιτευχθεί η από κοινού συνεργασία, για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.

Βασικές εργασίες μιας Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή οργάνωσης της και τη νομική μορφή εκείνου, υπέρ του οποίου λειτουργεί, θεωρούνται η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης.

Οι πολίτες πρέπει να εκφράζουν γνώμη για την Αστυνομία που θέλουν να έχουν, η οποία, για να είναι αντιπροσωπευτική, χρειάζεται τα πορίσματα μια επίσημης δημοσκόπησης με τη συνδρομή ή την ευθύνη του Ε.Σ.Υ.Ε., ώστε οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή, για χάρη του συμφέροντος, τόσο την πολιτών, όσο και της ίδιας της Αστυνομίας, να μη στηρίζεται σε εμπειρικά συμπεράσματα, αλλά σε στοιχεία.

Περαιτέρω, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα που προβάλλει η Ελληνική Αστυνομία, στο ευρύτερο κοινό, σημαντικό θα ήταν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, να μέριμνα για την προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, κυρίως δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δελτίων ειδήσεων, των επιτυχιών της Αστυνομίας, στον αγώνα κατά του εγκλήματος, του έργου της και των μέσων που διαθέτει, για τη σύλληψη των παραβατών.

Όπως, η τοποθέτηση φωτογραφικών μηχανών σε οδικές αρτηρίες, για τον εντοπισμό των παραβατών, των ανωτάτων ορίων ταχύτητας.

Δεν είναι δυνατόν το κοινό να εκτιμήσει σωστά την απόδοση και την κοινωνική προσφορά της Αστυνομίας, αν δεν πληροφορείται, όλα τα θετικά στοιχεία της δραστηριότητάς της.

Επίσης η Αστυνομία, θα πρέπει, να συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και εικαστικές δραστηριότητες.

Να προβάλλει τις πολιτιστικές δραστηριότητές της, όπως εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίες, όχι μόνο στο περιοδικό της Αστυνομίας, αλλά και σε άλλα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες κ.α.

Αναγκαίο κρίνεται και η ενημέρωση του κοινού, για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσω διαλέξεων, στα πλαίσια των Σχολών της Αστυνομίας, με αντικείμενο, την Αστυνομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος