Συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α.

Aναρτούμε το email που λάβαμε από τον Αντ/γο ε.α. κ. Σουπιώνη Νικόλαο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά  από παράκληση αρκετών αποστράτων, ως προς τις επιπτώσεις στις αποδοχές μας, μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, (ν. 4387/12.5.2016 ΦΕΚ 85 τ. Α’)  σας γνωρίζω τα’ ακόλουθα:

  1. Από 1.1.2017 άπαντες οι συνταξιούχοι του Δημοσίου  θα υπαχθούν  στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα  Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Τούτο σημαίνει σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο ν. 4334/2015 ( ΙΙΙ Μνημόνιο),  το πλέον επαχθές, καθώς και στο ν. 4336/2015, που γίνεται πλέον καθορισμός  ρητά των μέτρων,  που πρέπει να ληφθούν  ότι , με την  επιβαλλόμενη ρήτρα  «μηδενικού ελλείμματος», το οποιοδήποτε σήμερα υφιστάμενο έλλειμμα στα υπάρχοντα Ταμεία π.χ. ΙΚΑ ,θα προκαλέσει ντόμινο αρνητικών εξελίξεων σε όλους τους συνταξιούχους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό δύναται να σημαίνει σημαντική μείωση, από 1.1.2017 των κύριων συντάξεων απροσδιόριστης στην παρούσα φάση.

  1. Στο άρθρο 13, προβλέπονται τα ανώτατα όρια καταβολής σύνταξης, τα οποία,  με βάση  τα υφιστάμενα δεδομένα, και τουλάχιστον μέχρι την υπαγωγή μας, από 1.1.2017, στον Ε.Φ.Κ.Α, δεν επηρεάζουν το  καταβαλλόμενο σήμερα  ύψος  συντάξεων.
  2. Στο άρθρο  20, με τίτλο  «Απασχόληση  Συνταξιούχων», για όσους εφεξής αναλαμβάνουν  εργασία θα υφίσταται περικοπή στο σύνολο των ακαθάριστων συντάξεων κύριων και επικουρικών κατά 40% . Εάν δε αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλ. σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών αναστέλλεται   καθ’ ολοκληρία η καταβολή των συντάξεων κύριων και επικουρικών.

Σημειωτέον  ότι, όσοι συνταξιούχοι εργαζόντουσαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης  του παραπάνω νόμου (12.5.2016) εξακολουθεί να ισχύει για αυτούς το προηγούμενο νομικό καθεστώς απασχόλησης (ν. 4151/2013, σε συνδ. με ν. 3865/2010 άρ.10).

  1. Άρθρο  96  ν. 4387/2016

Στο εν λόγω άρθρο δυστυχώς επαληθεύονται οι δυσοίωνες  προβλέψεις μου που έχουν διατυπωθεί από αρκετό χρονικό διάστημα, με το από 8.3.2016 ενημερωτικό μου σημείωμα, κάποιοι μάλιστα θεώρησαν ως υπερβολή τα γραφόμενά μου, σύμφωνα  με τα  οποία θα υπάρξει αναδρομικά πλέον από το μήνα Ιούνιο περικοπή των επικουρικών συντάξεων και συγκεκριμένα σε όσους συνταξιούχους το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαίνει το ποσό των 1300€, ποσό  στο οποίο σημειωτέον συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις για  υγειονομική περίθαλψη και εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή κατ’ ουσία  το μέτρο αυτό δεν θα επηρεάζει μόνο εκείνους τους απόστρατους, που το καθαρό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης θα κυμαίνεται γύρω στα 1.150€.

Το πιο τραγικό εν προκειμένω είναι ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης της επικουρικής σύνταξης, αλλά θα καθορίζεται αυτό με απροσδιόριστα και αβέβαια εν πολλοίς στοιχεία, που έχουν να κάνουν σε κάθε περίπτωση με την  ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών, σε συνάρτηση με τα διαπιστούμενα γενικά ελλείμματα, καθώς και με  τους πίνακες δυστυχώς θνησιμότητας. Τούτο δε σημαίνει ότι, η μείωση των επικουρικών συντάξεων στους περισσότερους απόστρατους και ιδίως στους  Αξιωματικούς  ανεξαρτήτου βαθμού,  θα κυμαίνεται από 1% έως και της πλήρους εξαλείψεως της επικουρικής σύνταξης.  Και αυτό αγαπητοί συνάδελφοι είναι έργο και πρακτική της πολλά υποσχόμενης μέχρι χθες συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Αυτά προς το παρόν και καλό καλοκαίρι με την ευλογία του Θεού.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Σουπιώνης   Αντιστράτηγος ε.α.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών.