klokotr

Αναρτούμε ως έχει το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα του Αντιστρατήγου ε.α κ. Σουπιώνη Νικολάου για να λάβετε γνώση.

Αγαπητοί συνάδελφοι

        Μετά  την ψήφιση του ΙΙΙ  Μνημονίου και των εφαρμοστικών αυτού νόμων, ως και λοιπών  μερικότερων εκκρεμοτήτων  σας γνωρίζω τ’ ακόλουθα:

1. Προσβολή διατάξεων ν. 4093/ 2012(2ο Μνημόνιο)

α. Με τον εν λόγω νόμο είδαμε εν πρώτοις τις συντάξεις μας να περικόπτονται σε σημαντικό βαθμό. Ειδικά δε για τους ευρισκόμενους στο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων, όπως εμείς, η περικοπή ήταν τουλάχιστον για τις συντάξεις μόνο στο διπλάσιο έναντι των άλλων συνταξιούχων. Έτσι,

  • Πρώτον, υπήρξε μείωση των  προβλεπόμενων  στο ν. 3205/2003 των συντελεστών  των αποδοχών μας. Για τη μείωση αυτή  αρκετοί συνάδελφοι, το έτος 2013, άσκησαν έφεση στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που λόγω της φύσης του αντικειμένου, υποβλήθηκε για εκδίκαση στην Ολομέλεια του ιδίου δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο κατά το Σύνταγμα για τις διαφορές των συντάξεων. Σημειωτέον η μείωση αυτή αφορούσε μόνο τα ειδικά μισθολόγια, στα οποία υπαγόμαστε και εμείς.

Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, με την υπ’ αρ. 4707/17.6.2015  απόφαση  έκανε   δεκτή την έφεση , πλην όμως εκ του  περιεχομένου  της απόφασης, η οποία φαίνεται να στηρίζεται   στο  ν. 4307/2014, με τον οποίο ως γνωστόν επανήλθαν κατά 50% βελτιωμένοι οι συντελεστές αποδοχών, σε σχέση με τη μείωση που είχε προκληθεί, δημιουργείται σοβαρός προβληματισμός,  ως προς τον τρόπο εκτέλεσής της  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Διότι, με τον εν λόγω νόμο καταργήθηκαν  οι διατάξεις του ν. 4093/2012 που έχουν σχέση με τα ειδικά μισθολόγια, ωστόσο, επειδή     ορίσθηκε ότι, το νέο μισθολόγιο θα έχει αναδρομική ισχύ  από1.8.2012, δηλαδή δύο έτη πίσω, είναι πιθανόν  το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά την εκτέλεση της απόφασης να εφαρμόσει αυτό το μισθολόγιο, χωρίς δηλαδή την καταβολή του υπόλοιπου 50%, και όχι  με βάση του συντελεστές που  ίσχυαν σε ολόκληρο  προ του ν. 4093/2012.

Επειδή στη δίκη αυτή παρέστη ως  «παρεμβαίνων», με τους  πληρεξούσιους δικηγόρους  μου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλόλαο και Δημήτριο, το Ελ. Συνέδριο μου επίδωσε αντίγραφο της απόφασης αυτής το οποίο απέστειλα στο ΓΛΚ, για εκτέλεση και αναμένω την απάντησή του προκειμένου, αν απαιτηθεί, να ενεργήσουμε αναλόγως.

  • Επίσης, όσοι   άσκησαν προ έτους περίπου   αγωγή στο Ελ. Σ, για την εν λόγω αιτία, καθόσον δεν είχαν ασκήσει προ διετίας έφεση, η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι και σήμερα.

Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων θα δικαιωθούν μόνο οι έχοντες ασκήσει τα ως άνω ένδικα μέσα στο Ελ. Σ και αυτό διότι με βάση  τον πρώτο εφαρμοστικό νόμο 4336/14.8.2015 του ΙΙΙ Μνημονίου (ν. 4334/2015), από 1.1.2016 προβλέπεται νέος τρόπος προσδιορισμού των συντάξεων, με συνέπεια η απαίτηση επιστραφέντων ποσών  θα υφίσταται νομικά, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2015.  Κατά συνέπεια όποιος επιθυμεί ν’ ασκήσει αγωγή για τη μείωση των συντελεστών αποδοχών εξαιτίας των διατάξεων του ν. 4093/2012, δύναται και τώρα ν’ ασκήσει, με τη διαφορά ότι θα του επιδικαστούν αναδρομικά για την τελευταία διετία και όχι από 1.8.2012 εφαρμογής του ως άνω νόμου, λόγω παραγραφής μετά παρέλευση σε βάθος διετίας της απαιτήσεως.

β.  Δεύτερον,  με τις διατάξεις του ιδίου νόμου (4093/2012) υπήρξε περικοπή όλων των συντάξεων κατά 5 έως 20%, από 1000 €  και άνω, καθώς και κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα.  Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την υπ’ αρ.2287/2015  απόφασή της έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις αυτές. Για το εν λόγω θέμα συνέταξα ειδικό αίτημα προς το ΓΛΚ το οποίο έδωσα και σε αρκετούς άλλους συνάδελφους, επισημαίνοντας την ανάγκη συμμόρφωσής του, με την εν λόγω δικαστική απόφαση. Επειδή δε το ΓΛΚ εξακολούθησε, και εξακολουθεί, να μη συμμορφώνεται κατάθεσα σχετικό αίτημα συμμόρφωσης στο ΣτΕ και αναμένω την έκδοση της απόφασης του, ως προς τούτο.

γ.    Επί πλέον λόγω της μείωσης των συντελεστών αποδοχών οι συνάδελφοι που αποστρατεύθηκαν από το έτος 2012 και μετά .έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα βάσει των συντελεστών του ν. 4093/2012, με συνέπεια να λάβουν μειωμένο εφάπαξ κατά 10000 έως 20.000€. Μετά την ψήφιση του ν. 4307/2014, με τον οποίο ως γνωστόν επανήλθαν  συντελεστές κατά 50% βελτιωμένοι σε σχέση με τη μείωση που είχε προκληθεί όφειλε το  ΤΕΑΠΑΣΑ να καταβάλει το αναλογούν ποσό, ήτοι το ήμισυ της περικοπής. Παρ’ ότι ο νυν Αρχηγός με είχε  διαβεβαιώσει προ τριμήνου, ότι υπάρχει θετική πρόταση γι’ αυτό, δυστυχώς, καίτοι στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων   έχει αποδοθεί η μισή διαφορά, για τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει υπάρξει σχετική υλοποίηση, με ευθύνη κυρίως της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας. Ιδίως η ευθύνη ανήκει στον κ. Τόσκα, ο οποίος φρονώ και ως πρώην Στρατιωτικός θα έχει σίγουρα υπόψη του την αδικία που εισπράττουν μέχρι και σήμερα οι εν λόγω απόστρατοι οι προερχόμενοι εκ της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι δε περίεργο, όπως εξάλλου και στην περίπτωση με το ΜΤΣ, οι ριγμένοι πάντοτε να είναι από την Ελληνική Αστυνομία.

 

      2.   Κατάργηση συμπληρωματικού εφάπαξ με ν. 4052/2012

    Ως  γνωστόν μετά την εφαρμογή του ν. 4052/2012 (20.2.2012) καταργήθηκε το συμπληρωματικό εφάπαξ για τους εξερχόμενους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και   αποκαθιστάμενους διοικητικά  με οποιονδήποτε τρόπο.

      Με το δεδομένο όμως που το έτος 2008 εκδόθηκε η Υ.Α. Φ.21240/218/29627/1355/28.12.2008  η οποία ως προς το κατανοητό αυτής και του τρόπου ερμηνείας της δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, οι δε συνέπειες της αφορούν  μόνο τους εκ της Χωροφυλακής προερχόμενους, άλλη πρωτοτυπία αυτή του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι συνάδελφοι που αποκαταστάθηκαν, συνολικά 168 στον αριθμό, πριν την εφαρμογή του παραπάνω νόμου, αντί να λάβουν κατά τη λογική τάξη των πραγμάτων συμπληρωματικό εφάπαξ, καλούνται να πληρώσουν εισφορές κ.λ.π, αναιτιολόγητες με το θέμα περίεργες εν πολλοίς οφειλές, με συνέπεια  αντί να προκύπτει όφελος, να προκύπτει σημαντική οφειλή για τον καθένα ξεχωριστά. Μάλιστα η διοικητική  ανεπάρκεια του Ταμείου εν προκειμένω είναι τόσο χαρακτηριστική που πρόχειρα κάλεσαν τους δικαιούχους για να πάρουν συμπληρωματικό εφάπαξ , ύψους……. 200 – 300€, να καταβάλουν πρώτα ποσά που ξεπερνούν τις 3.000€. Κάποιοι συνάδελφοι, επειδή το σεβαστό ΤΕΑΠΑΣΑ, τους ……..διεμήνυσε εγγράφως, αν είναι δυνατόν,  ότι εάν δεν καταβάλουν τα χρήματα αυτά θα προβεί σε κατασχέσεις, πήγαν και πλήρωσαν. Πολλοί άλλοι επικαλούμενοι και το περιεχόμενο της σχετικής για το θέμα αυτό γνωμοδότησης του ΝΣΚ,  ζήτησαν από το ΤΕΑΠΑΣΑ, ότι δεν επιθυμούν συμπληρωματικό εφάπαξ, πλην όμως το Ταμείο πεισματικά, αδικαιολόγητα, καταχρηστικά και προπάντων παράνομα  αρνείται να εκτελέσει την καθόλα αυτή νόμιμα απαίτηση των  εν λόγω συναδέλφων.  Η ηγεσία οφείλει να παρέμβει άμεσα για την επίλυση του θέματος αυτού, όταν μάλιστα η υπουργική αυτή απόφαση εκδόθηκε όταν Διευθυντής στο Ταμείο ήταν ο ίδιος ο νυν Αρχηγός του Σώματος. Σε ένδειξη λοιπόν τιμής έναντι των 168 αυτών συναδέλφων οφείλει το  λιγότερο να δώσει  εντολή να τους απαλλάξει από το…… επώδυνο χρέος αυτό, που πέραν των άλλων είναι παντελώς αναιτιολόγητο και καταχρηστικό.

Επειδή για το θέμα αυτό συνάδελφοι που απευθύνθηκαν σε εμέ τους προέτρεψα να κάνουν ένσταση στο δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, πράγμα που  συνιστώ και στους λοιπούς,  να ενεργήσουν ομοίως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών μηνών από την  επίδοση της πράξης, χωρίς να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια  μέχρι της απαντήσεώς του. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση είμαι στη διάθεσή τους.

          3. Τι μέλλει γενέσθαι για συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό.

Υπό τις κρατούσες ζοφερές συνθήκες για την εθνική  οικονομία είναι αρκετά ριψοκίνδυνο να προβλέψει κάποιος τι ακριβώς θα συμβεί, με την ψήφιση του εκκολαπτόμενου νέου συνταξιοδοτικού συστήματος. Δύο βασικές ανησυχητικές  επισημάνσεις επί των συντάξεων δύνανται να γίνουν συνοπτικά επί του παρόντος και οι οποίες απορρέουν σε γενικές γραμμές από το ν. 4334/2015 (τρίτο μνημόνιο), καθώς και από τον πρώτο εφαρμοστικό  νόμο αυτού (4336/2015) :

 Πρώτον, μετά τη διάγνωση από το ΣτΕ της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012, ως προς τις ποσοστιαίες μειώσεις των συντάξεων ορίζεται σαφώς η ανάγκη συνέχισης της δημοσιονομικής πολιτικής με βάση του καθορισμό  των ρυθμίσεων αυτών, γεγονός που οδηγεί υποχρεωτικά  την Κυβέρνηση σε νέο προσδιορισμό των συντάξεων, ώστε να καλύψει την προκύπτουσα προς τα πάνω οικονομική διαφορά, μετά τη διάγνωση της αναφερόμενης αντισυνταγματικότητας. Προβλέπεται δε η εφαρμογή του νέου μισθολογίου να έχει αφετηρία την 1.1.2016. Εν προκειμένω η πιο ευχάριστη για τους συνταξιούχους εξέλιξη, θα είναι να παραμείνουν οι συντάξεις ως έχουν, με βάση το νέο τρόπο προσδιορισμού, πράγμα όμως πολύ αμφίβολο, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων της Κυβέρνησης, ως προς τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της παρατεινόμενης αβεβαιότητας, της έλλειψης επενδύσεων, γεγονός που διογκώνει  περαιτέρω το πρόβλημα του ασφαλιστικού.

Δεύτερον, η αναφορά ρητά στο τρίτο μνημόνιο της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, με την ενιαία σύσταση του  ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), είναι σφόδρα πιθανόν, μέχρι απολύτου βεβαιότητας να οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές τις επικουρικές συντάξεις.

Πάντως για το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αθήνα,   8 Μαρτίου  2016

Με εκτίμηση

  Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α.