Ενημερωτικό Δελτίο

Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣYΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΡΙΓΟ

 Την Πέμπτη 6/10/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο ο οποίος ενημερώθηκε από τον κ. Πρόεδρο και τα παρευρισκόμενα μέλη για όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους αποστράτους. Αναφέρθηκαν σε εκείνον, οι ανησυχίες για τη μείωση της αγοραστικής αξίας των συντάξεων, η καθυστέρηση απόδοσης των αναδρομικών, η οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποπ. με την παρ.13 του αρθ. 2 του Ν.4002/11), η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, η προσεκτικότερη διαχείριση και η ανταποδοτικότητα των αποθεματικών του Κλάδου Υγείας, η στήριξη του ΜΤΣ χωρίς διαχωρισμούς καθώς και τα θέματα που περιγράφονται στις επίσημες ανακοινώσεις της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Στον κ. Υφυπουργό επιδόθηκε ειδικό ενημερωτικό υπόμνημα για τους εργαζομένους  συναδέλφους με έμφαση στη συμμετοχή τους ως καθηγητές (πιστοποιημένοι ή μη) σε Αστυνομικές – Στρατιωτικές Σχολές, ΙΕΚ, ΚΕΚ ή και σε λοιπές σχολές εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (ανάγκη τροποποίησης του Ν. 4670/2020).

Ο κ. Υφυπουργός έδειξε κατανόηση σε όλες τις αναφορές και δήλωσε αρωγός στην αναζήτηση λύσεων. Συμπληρωματικά μετά από αίτημα των μελών περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση σε όλα τα εθνικά θέματα με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά.