ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 και 17 του Καταστατικού και την από 19-01-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας 173, στην Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου , την ίδια ώρα και στον αυτό τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 17.

 ΘΕΜΑΤΑ Ημερησίας Διατάξεως  Γ.Σ.

1.Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2013 και 2014

2. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του Συνδέσμου.

3. Παρουσίαση έκθεσης της Ε.Ε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας                                   Ο Πρόεδρος

Οδυσσεύς ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ          Σπυρίδων ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.                                 Υποστράτηγος ε.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη ημερομηνία δεν θα υπάρξει απαρτία και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών μας παρακαλούνται να προσέλθουν την 18 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο. Θα μας ενημερώσει προσκληθείς προς τούτο ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχος κ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ Π.