ΣΥΓΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως -Αρχαιρεσίες
Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 16 του καταστατικού και την από 16/03/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών
 ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των μελών του Συνδέσμου και Αρχαιρεσίες  για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 06/04/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες  για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε θα επαναληφθεί την 14/04/2016 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον αυτό τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού.
 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
1.Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2015.
2..Οικονομικός Απολογισμός  οικονομικού έτους 2015
3.Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε.) για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2015.
4.Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5.Ανάλυση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016.
6.Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 20 και τα  άρθρα 18 και 19.
Τα μέλη του Συνδέσμου μας που είναι οικονομικώς ενταξει καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες με σχετική δήλωσή τους προς τον Σύνδεσμο  για την ανάδειξη του  Διοικητικού Συμβουλίου  και της Ε.Ε,  προκειμένου καταρτισθεί το ψηφοδέλτιο , μέχρι την 27-3-2016 .(άρθρο 20 παρ 5)

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο                                                                                  Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                         Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                   Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ