Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 16 του καταστατικού και την από 17/12/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον αυτό τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.
1. Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018.
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2018.
3. Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018
5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.
6. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 20 και τα άρθρα 18 και 19

Τα μέλη του Συνδέσμου μας που είναι οικονομικώς εντάξει καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες με σχετική δήλωσή τους προς τον Σύνδεσμο για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε, προκειμένου καταρτισθεί το ψηφοδέλτιο , μέχρι την 14-3-2019.(άρθρο 20 παρ 5).

Το Διοικητικό Συμβούλιο