ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Γεννήθηκε περίπου το 579-572 π.Χ. και πέθανε το 500-490. Υπήρξε, σημαντικός Έλληνας Φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της Μουσικής.

Είναι ο κατ’ εξοχήν θεμελιωτής των Ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα, για την επιστήμη των ουράνιων Σωμάτων, που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις.

Επικρατέστερος τόπος γέννησής του, παραδίδεται η νήσος Σάμος. Πέθανε στο Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας, σε μεγάλη ηλικία.

Ο νεαρός Πυθαγόρας, μεγάλωσε με μεγάλη σεμνότητα και σωφροσύνη και έγινε όμορφος στην εμφάνιση, πολύ περισσότερο από όλους τους νέους.

Απολάμβανε, κάθε είδους σεβασμού, ακόμη και από τους μεγαλύτερους πολίτες.

Η συμπεριφορά του χαρακτηριζόταν από μεγάλη θρησκευτικότητα και ακολούθησε ιδιαίτερα σημαντικές δίαιτες, με ισορροπία ψυχής και εγκράτεια σώματος.

Όταν στη Σάμο εμφανίστηκε το τυραννικό καθεστώς του Πολυκράτους, όταν ήταν περίπου 18 ετών, έφυγε μαζί με τον Ερμοδάμαντα τον Κρεοφύλειο για την Μίλητο, κοντά στον Φερεκύδη, στον φυσικό Αναξίμανδρο και στο Φιλόσοφο Θαλή τον Μιλήσιο.

Κοντά στο Θαλή ο Πυθαγόρας, έλαβε την πρώτη του σοβαρή εκπαίδευση πάνω, στα Μαθηματικά, τη γεωμετρία και όσα έχουν σχέση με τους αριθμούς και τους λογισμούς.

Ο Θαλής τον προέτρεψε, να πάει στην Αίγυπτο και να συναναστραφεί με τους ιερείς της Μέμφιδος και της Διοσπόλεως, από του οποίους ο Θαλής είχε λάβει πολλές γνώσεις.

Όταν πήγε στην Αίγυπτο ασχολήθηκε ακόμη περισσότερο με τις επιστήμες και στα (22 ) χρόνια, που έμεινε εκεί, ολοκλήρωσε τις γνώσεις του στη Γεωμετρία και την Αστρονομία και έφτασε στο απόγειο της μάθησης της επιστήμης των αριθμών και της μουσικής.

Από την Αίγυπτο πήγε στη Βαβυλώνα, και διδασκόμενος Θεολογικά και αστρονομικά θέματα, έμεινε αλλά 12 χρόνια επιστρέφοντας στην Σάμο, σε ηλικία (56 ) ετών.

Στη Σάμο που επέστρεψε κατασκεύασε διδασκαλείο ημικυκλικό που για αιώνες αργότερα διατηρήθηκε, με την ονομασία “ημικύκλιο του Πυθαγόρα”, όπου οι Σάμιοι συσκέπτοντο για τα κοινά.

Στη συνέχεια μετοίκισε στον Κρότωνα της Ιταλίας, όπου έκανε μεγάλη εντύπωση στους κατοίκους, με τα πολλά προσόντα, με πολλή χάρη και ευπρέπεια στο λόγο και το ήθος, με αποτέλεσμα να γοητεύσει τους άρχοντες της πόλης.

Η φήμη του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και απέκτησε πολλούς οπαδούς, ακόμα και βασιλείς και δυνάστες, από τη γειτονική βάρβαρη χώρα.

Με την πρώτη του δημόσια ομιλία, ενώπιον του Δήμου ενθουσίασε τους πάντες, οι οποίοι ήσαν περισσότεροι από 2.000, όπως παραδίδει ο Νικόμαχος, οι οποίοι δεν επέστρεψαν στις πατρίδες τους, αλλά με τα παιδιά και τις γυναίκες τους έκτισαν ένα τεράστιο οίκημα ομαδικής ακρόασης το “ομακοείον” και ίδρυσαν την ονομαζόμενη Μεγάλη Ελλάδα στην Ιταλία.

Στον Κρότωνα ο Πυθαγόρας ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Κύλωνα, ο οποίος ήταν πλούσιος, αλλά δεν ήταν ευγενικός, αλλά βίαιος και τυραννικός και είχε την αξίωση να φαίνεται καλός.

Πήγε στον Πυθαγόρα αυτοεπαινούμενος, για να γίνει μαθητής του, αλλά ο Πυθαγόρας βλέποντας την φυσιογνωμία του και το ποιόν, του διέταξε να φύγει και να επιστρέψει στις ασχολίες του.

Ο Κύλων το θεώρησε μεγάλη προσβολή αυτό και έτσι άρχισε η αντιπαλότητα με τον Πυθαγόρα.

Ο Πυθαγόρας μαζί με λίγους μαθητές του, έφυγαν για τους Λοκρούς και από εκεί στον Τάραντα και το Μεταπόντιο.

Εκεί λέγεται τελείωσε η ζωή του, αποσυρόμενος στο ιερό των Μουσών και παραμένοντας εκεί σαράντα ημέρες δίχως τροφή.

Διάδοχος του Πυθαγόρα, έγινε ο Αρισταίος ο Κροτωνιάτης.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος