Καλούμε όλους τους απόστρατους να προσέλθουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όπως επισυνάπτεται.

 ΘΕΜΑ : ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ .

Σχετ :

1.       Π.Δ 396 ΑΠΟ 9-12-2002 ( ΦΕΚ Α-314/13-12-2002)

2.       Άρθρο 15 του Ν 3387 /12-9-2005 ( ΦΕΚΑ-224/12-9-2005

3.       Υπ αριθμ  9006/31/18α από 22-5-2013 Απόφαση κ. Αρχηγού  Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας , ο εορτασμός της Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας που καθιερώθηκε με το άρθρο  15 του Ν 3387/12-9-2005 θα εορτασθεί  την  Κυριακή 30-6-2013 Πανελλαδικάσε Κεντρικό  και Περιφερειακό επίπεδο, ως ακολούθως :

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ .

Η Κεντρική εκδήλωση εορτασμού στην Αθήνα λόγω οικονομικής συγκυρίας θα έχει λιτό χαρακτήρα και ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί << Δέηση Υπέρ Αποστράτων Αστυνομικών >> μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, περί ώρα 10.30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών ( Μεσογείων 96), με τη συμμετοχή Αποστράτων του Σώματος, Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Συνδέσμων και Συλλόγων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω θα ακολουθήσει ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Χαιρετισμοί από τους Προέδρους: της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και της Π.ΕΝ.Α.Α.Α.Π. καθώς και χαιρετισμός από τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Μετά το πέρας της εν λόγω τελετής θα προσφερθεί καφές στο Πνευματικό Κέντρο του παραπάνω Ναού.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Οι Περιφερειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ακολουθώντας το ίδιο Πρόγραμμα της Κεντρικής εκδήλωσης, ήτοι:

·         Δέηση υπέρ Αποστράτων Αστυνομικών, μετά τη θεία λειτουργία στους Ιερούς Μητροπολιτικούς Ναούς, το λειτουργικό της οποίας αποστέλλεται με την παρούσα  και στη συνέχεια

·         Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής κ. Αρχηγού ,

·         Χαιρετισμοί από τους Προέδρους ή εκπροσώπους Ενώσεων Αποστράτων .

Η εποπτεία του εορτασμού – εκδηλώσεων στην περιφέρεια ανατίθεται:

·         Για την Θεσσαλονίκη στον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος με τη συνδρομή του Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης .

·         Για τις έδρες των Γ.Α.Δ.Π. στους Γ.Α.Δ.Π.

·         Για τις Λοιπές πόλεις έδρες των Α.Δ. στους οικείους Α.Δ. των Νομών .

Γ.  Κατά τον εφετινό εορτασμό καμία δαπάνη δεν θα προκληθεί εις βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου μας .

Δ. Λοιπές ενέργειες :

1.       Στον Ν. Θεσσαλονίκης, εκ μέρους της Υπηρεσίας θα παρίστανται οι κ.κ. Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, ο Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι θα ορισθούν με μέριμνα του Γ.Ε.Α. Βορείου Ελλάδος.

2.       Στις έδρες των Υπηρεσιών που λειτουργούν Γ.Α.Δ.Π. θα παρίστανται και οι Γ.Α.Δ.Π. και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι θα ορισθούν με μέριμνα των Γ.Α.Δ.Π.

3.      Τέλος να ενημερώσετε τις κατά τόπους Ενώσεις, Συνδέσμους, Συλλόγους Αποστράτων για το αναφερόμενο στο Θέμα εορτασμό.

   Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Αντιστράτηγος