Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Δημοσιεύθηκε η υπαριθ. 151274/2016/0092 Απόφαση του αναπλ. Υπουργού των Οικονομικών σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α.