ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΔΑΦΙΚΕΣ

Το Μ.Τ.Σ. έχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των μελών του. Δηλαδή οι μερισματουχοι της Πρώην Χωροφυλακής και νυν Ελληνικής Αστυνομίας να εκδιωχθούν απο το ΜΤΣ. Δυστυχώς όμως κάποιοι εκ των αποστράτων του Ε.Σ. επιυμούν να ξεπαγώσει η παγωμένη αλλά μη καταργηθείσα ακόμη, << ελέω πολιτικής βούλησης>>   ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν. 1911/1990 (τ.υπουργού ΥΠΕΘΑ  Βαρβιτσιώτη για να μη το ξεχνάμε ) την οποία και θέλουν ξανά να επαναφέρουν από το «παράθυρο». Είναι αυτοί που βλέπουν ως «ιδιοκτησία τους», τους κοινωνικούς πόρους και τις σχέσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με σημαία «ευκαιρίας».

Ειδικότερα στο υπ΄ αρίθμ. 599 φύλλο της εφημερίδας της ΕΑΑΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» μηνός Σεπτεμβρίου 2013 και στις σελίδες 4 και 5 περιλαμβάνονται προτάσεις της ΕΑΑΣ για την αύξηση των εσόδων του Μ.Τ.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ταμείου, μετά  δύο παραρτημάτων που αφορούν, το πρώτο την αύξηση των εσόδων και το δεύτερο την κατανομή των μερισμάτων, αναλόγως της προελεύσεως των μετοχομερισματούχων.

Σε απάντηση των παραπάνω, η ΠΟΑΑΣΑ  απέστειλε στην ΕΑΑΣ σχετικό έγγραφο προκειμένου υπενθυμίσει τα αυτονόητα. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε όλο το κείμενο του εγγράφου:

 

Αθήνα 7η Νοεμβρίου  2013

 

                                               ΠΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ:268              Την Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Στρατού

                                                 Ε.Α.Α.Σ.

                                            Χαριλάου Τρικούπη 18α

                                           Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ                                               

                                                   ΚΟΙΝ

                                                   α) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

                                           Γραφείο κ. Αρχηγού

                                              Π. Κανελλοπούλου 4

                                      101 77 ΑΘΗΝΑ

                                              β) Μετοχικό Ταμείο Στρατού

                                                 Κολοκοτρώνη 13

                                              105 62 ΑΘΗΝΑ     

  

Στο υπ΄ αριθμ. 599 φύλλο της εφημερίδας της ΕΑΑΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» μηνός Σεπτεμβρίου 2013 και στις σελίδες 4 και 5 περιλαμβάνονται προτάσεις της ΕΑΑΣ για την αύξηση των εσόδων του Μ.Τ.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήματος, του Ταμείου, μετά δύο παραρτημάτων που αφορούν, το πρώτο την αύξηση των εσόδων και το δεύτερο την κατανομή των μερισμάτων, αναλόγως της προελεύσεως των μετοχομερισμαστούχων.

 Δια την αύξηση των πόρων, ως περιλαμβάνονται εις το παράρτημα Α ουδείς θα έχει αντίρρηση, αντίθετα θα συμφωνούσαμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαρκείς συλλογικές προσπάθειές μας για την αύξηση και διερυνησή τους. Αναλογικότητα όμως, παρά πάσα προσπάθεια δεν είναι δυνατή, καθ΄ όσον οι δαπάνες του ΥΠΕΘΑ και οι εντεύθεν προκύπτοντες κοινωνικοί πόροι είναι πολλαπλάσιες των του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη.

Δια τις προτάσεις του παραρτήματος Β΄ που αφορούν προτάσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ δια την κατανομή των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ., έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Τα Υπουργεία δεν αποτελούν φέουδα των υπαγομένων εις αυτά, αλλά συνεστήθησαν δια την εξυπηρέτηση του Ελληνικού Λαού.

β. Τα λειτουργικά έξοδα των Υπουργείων δεν καταβάλλονται εκ μέρους των υπαγομένων εις αυτά αλλά εκ μέρους του φορολογουμένου λαού.

γ. Οι κοινωνικοί πόροι υπέρ των διαφόρων ταμείων είναι χρήματα των φορολογουμένων και όχι συγκεκριμένων ατόμων.

δ. Οι κοινωνικοί πόροι του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη ανήκουν σε όλους τους  μετοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ.

και όχι αναλόγως προελεύσεως τους.      

 ε. Στη νομοθεσία του Μ.Τ.Σ. δεν υπάρχει διάκριση που να αναφέρεται σε αναλογική κατανομή των κοινωνικών πόρων. Οι μετοχομερισματούχοι αντιμετωπίζονται ισότιμα.

 στ. Οι ατομικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Σ. είναι ανάλογες με το βαθμό και τις αποδοχές ενός εκάστου των μετοχομερισματούχων.

        ζ. Η προτεινόμενη αναλογική εφαρμογή, πρωτοτυπία, των συναδέλφων μελών της ΕΑΑΣ του Μ.Τ.Σ. σημαίνει υφαρπαγή, λεηλασία των μερισμάτων των μερισματούχων των προερχομένων εκ της Χωρ/κής νυν Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ των συναδέλφων του στρατού, δηλαδή στη λογική «να ζήσουμε εμείς και ας πεθάνουν οι άλλοι». Αυτό δεν είναι συναδελφική αλληλεγγύη.

        η. Δια την προτεινόμενη απόδοση πόρων από τα Επικουρικά Ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας Χωρ/κής στο Μ.Τ.Σ. κατά την πρώτη πενταετία 100% και εν συνεχεία αναλογικά δεν βλέπουμε παρόμοια πρόταση και για πόρους περιερχόμενους στο ΕΚΟΕΜΣ.

        θ. Η πρόταση του Προέδρου και του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ δεικνύει ότι δεν αντιμετωπίζει όλα τα μέλη ισότιμα, αλλά τα διακρίνει εις πατρικίους και πληβείους, αναλόγως προελεύσεως.

Επομένως η πρόταση είναι όχι μόνο παράλογος αλλά και παράνομος τυχόν δε αποδοχή της υπό το Μ.Τ.Σ. θα οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Ειδικός  Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος

Χρυσόστομος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ                           Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Αστυν. Υποδ/ντήςΕΛ.ΑΣ. ε.α.                           Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.