ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Αρχαίος ΕΛΛΗΝΑΣ Ιστορικός (45 – 120) μ.Χ.

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Ο Πλούταρχος γεννήθηκε στην Χαιρώνια της Βοιωτίας (45 -120) μ.Χ.

Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους, βιογράφους και ιστορικούς, που έχει να καταδείξει η Ελλάδα.

Αλλά πάνω από όλα ήταν ανώτατος ιερέας και επόπτης των Δελφών, όπου ήταν υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας, αξίωμα που κράτησε 29 έτη, έως τον θάνατό του.

Εκτός από τα καθήκοντά του, ως ιερέας του Δελφικού Ναού, ήταν επίσης και μαγίστρατος, δηλαδή άρχων, θέση παραπλήσια του δημάρχου, στη Χαιρώνια.

Αντιπροσώπευσε με την ιδιότητά του αυτή, την ιδιαίτερη πατρίδα του, σε πολλές χώρες.

Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια, γεγονός που του έδωσε την δυνατότητα, να πάρει μια πολύ καλή παιδεία.

Έζησε μια ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνική και πολιτική ζωή, κατά τη διάρκεια της οποίας παρήγαγε ένα απίστευτο σώμα κειμένων, που επιβίωσαν μέχρι την εποχή μας.

Πατέρας του ήταν ο Αριστόβουλος, ο οποίος ήταν επίσης φιλόσοφος και βιογράφος.

Ο Πλούταρχος είχε αποκτήσει την ρωμαϊκή υπηκοότητα και πήγε πολλές φορές στη Ρώμη, λόγω Δημοσίων καθηκόντων, που είχε αναλάβει.

Θεωρούσε καθήκον ενός σωστού πολίτη, να ασχολείται τόσο με την πολιτική, όσο και με την Φιλοσοφία, γεγονός που επηρέασε το μετέπειτα συγγραφικό του έργο.

Για τον Πλούταρχο η γνώση της ιστορίας, είναι το κύριο και πρωταρχικό εφόδιο, για όσους ήθελαν να πολιτευθούν.

Νεαρός πήγε στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε στην Ακαδημία του Πλάτωνα, δίπλα στον Αμμώνιο.

Του άρεσαν ιδιαίτερα η Φιλοσοφία και τα Μαθηματικά.

Ταξίδεψε σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας, καθώς και στην Αλεξάνδρεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, το πέρασε στη Χαιρώνια, όπου άνοιξε και μια Φιλοσοφική Σχολή.

Ο άνθρωπος αυτός, που χάρη στα ταξίδια του γνώρισε τόσο σπουδαίες πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, προκρίνει την αφοσίωσή προς την Πατρίδα και επέλεξε να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί.

Σχετικά με αυτή την απόφαση του, αναφέρει στο προοίμιο των βιογραφιών, του Δημοσθένη και του Κικέρωνα, “Ζούμε σε μια μικρή πόλη και παραμένουμε σ’ αυτή από αγάπη, για να μη γίνει μικρότερη”.

Το έργο του Πλούταρχου επηρέασε σημαντικά την αγγλική και τη γαλλική λογοτεχνία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Σαίξπηρ, τον παραφράσει εκτενώς, που έγραψε τον δικό του Τίμων, όπως και ο Μολιέρος, μετά 16 αιώνες.

Ηθικά :

Ο Πλούταρχος ήταν ιδιαίτερα πληθωρικός, όχι μόνο στη δημόσια και ιδιωτική δράση του, αλλά και ως συγγραφέας.

Πάνω από εβδομήντα έργα του, ποικίλου περιεχομένου σώζονται, που συγκεντρώνονται, κάτω από τον τίτλο, Ηθικά.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται πραγματείες, αφιερωμένες στην εξέταση αρετών ή ελαττωμάτων, όπως, λόγου χάρη, οι περί ευθυμίας, περί της ηθικής αρετής κ.λ.π.

Η ποικιλία των σωζόμενων κειμένων του, είναι ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας της ευρυμάθειας του Πλούταρχου, αλλά και της πολλαπλότητας των ενδιαφερόντων του.

Πολλά έχουν διαλογική μορφή και άλλα έχουν χαρακτήρα πραγματείας.

Βίοι Παράλληλοι :

Το πιο γνωστό του έργο είναι οι Βίοι Παράλληλοι, μια σειρά βιογραφιών διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων, διευθετημένα ανά ζεύγη, έτσι ώστε να δίνεται έμφαση, στις κοινές ηθικές τους αξίες ή αποτυχίες.

Τα Ηθικά επιτρέπουν να προσεγγίσουν τη σκέψη και τα ενδιαφέροντα του Πλούταρχου.

Τη φήμη του όμως ως συγγραφέα τη θεμελίωσε το εγχείρημά του να συγγράψει παράλληλους βίους μεγάλων Ελλήνων και Ρωμαίων.

Οι συζυγίες είναι συχνά αφίσες ποσοτικά και ποιοτικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα πρόσωπα και το πλήθος των διαθέσιμων πληροφοριών.

Αυτή ακριβώς η σπάνια σύζευξη του ενδιαφέροντος για την παρουσίαση του μεγαλείου των σπουδαίων ανδρών, αποτελεί ένα βασικό λόγο, για την μεγάλη απήχηση, που γνώρισαν οι Παράλληλοι Βίοι, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Με Εκτίμηση

Δημήτριος Μητρόπουλος