Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σας γνωρίζουμε τα εξής μετά από έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

1.     ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΧΗΡΕΙΑΣ .

Τ.Ε.Α.Ε.Χ.

·        Αριθμός αναπόγραφων σήμερα : 270

·        Ποσά εξοικονόμησης Ανυπόγραφων Α εξάμηνο 2013 : 208.648,92 ευρώ

·        Μήνας περικοπής Αναπόγραφων : 1-5-2012

Από 1-7-2013, ο Τ.Ε.Α.Ε.Χ. θα προβεί στην αναστολή καταβολής του μερίσματος σε επιπλέον 450 μερισματούχους χηρείας, λόγω ΜΗ απογραφής τους κατά την έκτακτη απογραφή που διενεργήθηκε το 2013. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία απογραφής συνεχίζεται.

 Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.

·        Αριθμός αναπόγραφων σήμερα : 229

·        Ποσά εξοικονόμησης Ανυπόγραφων Α εξάμηνο 2013 :  58.932,08  ευρώ

·        Μήνας περικοπής Αναπόγραφων : 1-4-2012

Από 1-7-2013, ο Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.. θα προβεί στην αναστολή καταβολής του μερίσματος σε επιπλέον 290 μερισματούχους χηρείας, λόγω ΜΗ απογραφής τους κατά την έκτακτη απογραφή που διενεργήθηκε το 2013. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία απογραφής συνεχίζεται.

2.     ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Τ.Ε.Α.Ε.Χ. από την Β΄ Διμηνία 2013, ήτοι από την 1-4-2013 πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.. από την 27-6-2013 θα πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

3.     ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012(ΦΕΚΑ-222/12-11-2012) ΑΠΟ 1-1-2013 οι επικουρικές συντάξεις   υπόκεινται σε κλιμακωτές μειώσεις της τάξεως του 5% , 10% 15% ή 20% .

·        Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόστηκαν για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Ε.Χ. τη Β’ Διμηνία 2013 (1-4-2013) με αναδρομική κράτηση και για την Α΄ Διμηνία 2013. Συνολικό ποσό περικοπής για Α εξάμηνο 2013 : 1.783.338,71 ευρώ.

·        Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόστηκαν για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.. τη Α Τριμηνία 2013 (1-4-2013). Συνολικό ποσό περικοπής για Α’  εξάμηνο 2013 : 549.446,57ευρώ.

 4.     ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Το Δ.Σ του Ταμείου , εναρμονιζόμενο με τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ-Α-88) αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό ( ΑΔΑ- ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤΟ ) ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013, οι τομείς Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. θα καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Ειδικά για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. επισημαίνεται ότι στις 27-6-2013 θα καταβληθούν τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013 και την 1-7-2013  θα καταβληθούν τα μερίσματα της Β τριμηνίας 2013 ( Απρίλιος – Μάιος -Ιούνιος )

 5.     ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ .

Με την υπ’ αριθμ 18/9 από 18-4-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, έχει ανασταλεί η χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε μετόχους της πρώην Χωροφυλακής από το Τ.Ε.Α.Ε.Χ. με ταυτόχρονη επανέναρξη χορήγησης αυτών από το Τ.Π.Α.Σ., για το εναπομένον χρονικό διάστημα του έτους 2013.

Για το Β εξάμηνο 2013 θα υπάρξει ενημέρωση.