ΛΑΣΙΘΙ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ