Βιογραφικό σημείωμα

Σπουδές:

Μεταπτυχιακό « Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της », Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομική Ακαδημία.

Μεταπτυχιακό, Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Σχολή ΝΟ.ΠΕ, Τμήμα Πολ. Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης.

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών  « Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες χώρες » Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απολυτήριο Λυκείου από το Αρσάκειο.

 Ξένες γλώσσες:

Πτυχιούχος Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Βουλγαρικών.

Σεμινάρια:

Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια κοινωνιολογικού, εγκληματολογικού, διοικητικού και μεταναστευτικού ενδιαφέροντος.

Προϋπηρεσία:

Μετά τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολούθησα καριέρα Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. και υπηρέτησα τόσο σε επιτελικές υπηρεσίες, όπου ασχολούμενη με θέματα αλλοδαπών, εφαρμογής του Ευρ. κεκτημένου και Διεθνών συμφωνιών, μετείχα σε Ομάδες εργασίας της Ευρ. ΄Eνωσης, του Schengen και της Europol και εκπροσωπούσα την Υπηρεσία μου σε διάφορες συνεδριάσεις, όσο και σε υπηρεσίες αιχμής, ως Διοικητής Αστ. Τμήματος, Αστ. Διευθυντής στην Διεύθυνση Αστ. Βορειοανατολικής Αττικής και τελικά αποστρατεύθηκα ως ευδοκίμως τερματίσασα την υπηρεσία μου, Υποστράτηγος.

Ήδη απόστρατος, μπορώ να προσφέρω πολλά από την εμπειρία, τις πανεπιστημιακές γνώσεις και την πολυγλωσσία που διαθέτω.