Κατά τις ετήσιες κρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2015 επήλθε η παρακάτω μεταβολή στην ηγεσία του Σώματος. Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας  συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημητρίου   και έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, τον  Υπαρχηγό  αντιστράτηγο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σπύρο και τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Ηλία στους οποίους απένειμε και τον τίτλο του επιτίμου. Έκρινε διατηρητέους τους αντιστράτηγους ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο και ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ τους οποίους και τοποθέτησε στη θέση του Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη του Αρχηγείου  αντίστοιχα. Στη συνέχεια το ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων (Α.Σ.Κ.) συνεδρίασε και έκρινε τους 20 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων και 1 ειδικών καθηκόντων Υγειονομικό. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστράτηγου  τους ΣΟΦΙΟ Δημήτριο και ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο τους οποίους τοποθέτησε στη θέση των Γενικού Επιθεωρητού Βορείου και Νοτίου Ελλάδος αντίστοιχα. Οι κρίσεις συνεχίστηκαν   και στους άλλους βαθμούς που λόγω χώρου δεν μπορούμε να τις δημοσιεύσουμε. Τους ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜ.      ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ

 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝ.   ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΟΦΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΟΦΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
                  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΚΩΝ.     ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ