ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Η οργανωμένη κοινωνία προέκυψε, από την ενδόμυχη τάση του ανθρώπου για συμβίωση.

Ο άνθρωπος όπως είχε διακηρύξει ο Αριστοτέλης, είναι από τη φύση του κοινωνικό ον. Εκείνος που θα αποφασίσει να ζήσει μόνος του, θα πρέπει να είναι ή άγριο θηρίο ή Θεός.

Κατά συνέπεια οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν τη ρίζα τους στις πρωτόγονες ακόμα κοινωνίες. Με την εξέλιξη των κοινωνιών αναπτύχθηκαν οι σχέσεις των ανθρώπων, ποσοτικά και ποιοτικά.

Οι Δημόσιες Σχέσεις, οι οποίες εκφράζουν το Ελληνοχριστιανικό πνεύμα και συμβολίζουν την βαθειά πίστη προς τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, άρχισαν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα το 1951.

Το πρώτον χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΟΤ, σε μια εξόρμηση διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, που είχε ανατεθεί στον οίκο POUTE CONE AND BELDING.

Σημαντικό γεγονός για τις Ελληνικές Δημόσιες σχέσεις είναι η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, που έγινε το 1960.

Η Ε/Ε.Δ.Σ. είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Δημοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίων Σχέσεων (C. E. R. P).

Σήμερα στην Ελλάδα, τμήματα Δημοσίων Σχέσεων διαθέτουν, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, και στο Δημόσιο τομέα όλα τα Υπουργεία, όλοι οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τα Αρχηγεία Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων, διαθέτουν και πολλές Νομαρχίες.

Είναι καλοί οιωνοί, ότι έχουν όλοι αντιληφθεί την χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων, αρκεί τούτο να μην αποτελέσει μοντερνισμό αλλά διάθεση, για εφαρμογή των αρχών των Δημοσίων Σχέσεων, προς επίλυση προβλημάτων και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις Η.Π.Α. είχε διατυπωθεί μεταξύ άλλων και η άποψη ότι “Δημόσιες Σχέσεις” είναι απλά η τέχνη του να παρακινεί τους ανθρώπους, να κάνουν δουλειές μαζί σου.

Βέβαια Δημόσιες σχέσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Αντιθέτως σ’ αυτές πρέπει να αναζητηθεί, μια ιδιαίτερη ηθικοπλαστική προοπτική, η οποία βασίζεται σε μια γενικότερη ενημέρωση, με πλήρη ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα, από όλους και προς όλους.

Εκτός όμως από τις πολλές τάσεις που δημιουργήθηκαν σ’ ότι αφορά τον προσδιορισμό των Δημοσίων Σχέσεων, η δυσχέρεια προήλθε και από την αδυναμία καθορισμού με σαφήνεια των ορίων μεταξύ Δημοσίων Σχέσεων και των συγγενών λειτουργιών, όπως είναι η διαφήμιση, η προπαγάνδα, η δημοσιότητα κ.λ.π.

Κατωτέρω παραθέτουμε μερικούς από τους ορισμούς που έχουν δοθεί, για τις Δημόσιες Σχέσεις.

  1. Κατά το Αγγλικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων “Δημόσιες Σχέσεις”, είναι μία επί ειλικρινούς βάσεως, ηθελημένη προγραμματισμένη Διαρκής προσπάθεια, για τη δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ μελών ενός οργανισμού, ως εκ τούτου και του ευρύτερου κοινού.
  2. Κατά τον LOUIS SALLERON “Δημόσιες Σχέσεις”, είναι το σύνολο των μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στο προσωπικό τους, στους κύκλους που έχουν Σχέσεις.

Γενικά με το κοινό, προς το σκοπό να ενισχύουν την δραστηριότητά τους και να ευνοήσουν την ανάπτυξη τους.

  1. Κατά το PUBLIC RELATIONS NEWS, “Δημόσιες Σχέσεις” είναι, η δραστηριότητα σε επίπεδο διοίκησης, η οποία σταθμίζει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού.

Συντονίζει και εναρμονίζει την πολιτική και τους τρόπους ενέργειας ενός ατόμου ή ενός οργανισμού, σύμφωνα με το κοινό συμφέρον και εκτελεί μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, με σκοπό, να επιτύχει την κατανόηση και την αποδοχή του κοινού.

Κυρία εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων είναι :

* Τα Δελτία Τύπου, όπου ο αποστολέας (επιχείρηση ή οργανισμός), αναγγέλλει την ύπαρξη η έλευση ενός σημαντικού γεγονότος, το οποίο αφορά ή μπορεί να αφορά το κοινό.

* Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών.

* Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά εργαλεία (όπως CD και άλλο ψηφιακό υλικό), όπου προβάλλονται πληροφορίες, για την Εταιρία και τα προϊόντα της.

* Εταιρικές Χορηγίες και συναφείς ενέργειες (όπως εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, για ένα θέμα).

* Lobbying : Είναι η προσπάθεια επηρεασμού και δημιουργίας θετικά προσκείμενων φορέων.

Άλλες λειτουργίες που επιμελούνται στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, είναι η διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού και η επικοινωνιακή σύνδεση της επιχείρησης, με τα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρη.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος