ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Η οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένες Εθνών, στις 19 Δεκεμβρίου του 1948, ήταν το αποτέλεσμα των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με τη λήξη του πολέμου και τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής κοινότητα ορκίστηκε να μην ξανασυμβεί ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και η κτηνωδία που προκάλεσε , αυτός ο φονικός πόλεμος (60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – 20 εκατομμύρια στρατιώτες και 40 εκατομμύρια άμαχοι).

Οι ηγέτες του κόσμου αποφάσισαν να συμπληρώσουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με ένα οδικό χάρτη που θα εγγυάται τα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους παντού στον κόσμο.

Το κείμενο που είχαν κατά νου, και το οποίο αργότερα αποτέλεσε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήρθε στη πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το 1946.

Το τελικό κείμενο ολοκληρώθηκε, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με ψήφους 48 υπέρ, 0 κατά και 8 αποχές .

Σε μια εποχή όπου ο κόσμος είχε χωριστεί στο Δυτικό και Ανατολικό μπλοκ, το να βρεθεί ένας κοινός τόπος επί της ουσίας του κειμένου αποδεικνύει, ότι ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα.

Επειδή ο άνθρωπος, μαζί με τα “Δικαιώματά” του αυτά έχει ανάγκες, όχι μόνον υλικές, αλλ’ επίσης πνευματικές, ηθικές και κοινωνικές, μόνον δε εφόσον οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται ουσιωδώς, μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να απολαύσει τα Δικαιώματά του.

Ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να ζήσουν ελεύθεροι, με αξιοπρέπεια.

Να αναπτύξουν έτσι απρόσκοπτα όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επιθυμητή αυτοπραγμάτωση και κατ’ επέκταση την προσωπική ευδαιμονία.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθιστά εφικτή μια καθ’ όλα εύρυθμη και ομαλή κοινωνική συνύπαρξη.

Έτσι οι έννοιες όπως η προσωπική ελευθερία και η δημοκρατία, βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή τους.

Η γενική συνέλευση :

Διακηρύσσει την παρούσα παγκόσμια δήλωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σαν το κοινό ιδεώδες, προς επίτευξη από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, με σκοπό όλα τα άτομα της κοινωνίας, έχοντας σταθερά τη δήλωση αυτή υπόψη τους, να προσπαθούν.

Να αναπτύξουν με τη διδασκαλία και την εκπαίδευση το σεβασμό των Δικαιωμάτων αυτών και ελευθεριών και να εξασφαλίζουν προοδευτικά μέτρα εσωτερικά και διεθνή.

Την καθολική και αποτελεσματική αναγνώριση και εφαρμογή τους, τόσο μεταξύ των πληθυσμών των κρατών μελών, όσο και μεταξύ των πληθυσμών των εδαφών, που έχουν στη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 1. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους, με πνεύμα αδελφοσύνης.

Άρθρο 2. Κάθε άνθρωπος είναι υποκείμενο όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, όπως το φύλο, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η περιουσία, η γέννηση ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Άρθρο 3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

Άρθρο 4. Κανείς δεν επιτρέπετε να ζει υπό καθεστώς δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

Άρθρο 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε σκληρή, απάνθρωπη, ταπείνωση, μεταχείριση ή ποινή.

Άρθρο 6. Κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο.

Άρθρο 7. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν ίσα δικαιώματα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.

Άρθρο 8. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ειδικά μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, κατά πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, που του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

Άρθρο 9. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται, αυθαίρετα.

Άρθρο 10. Κάθε άτομο δικαιούται ισοτιμία, σε μια δίκαιη και δημόσια Διακήρυξη, από Δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και για το βάσιμο της κατηγορίας εναντίον του.

Συνολικά η Διακήρυξη, περιέχει 30 Άρθρα.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος