Κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ έγινε από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό η ενημέρωση των μελών τους για την πορεία όλων των εκκρεμοτήτων, σε θέματα Νομικά, Τεχνικά λειτουργίας του Συνεταιρισμού, στα έργα υποδομής και της συντήρησης αυτών. Εχουν γίνει γεωτρήσεις οι οποίες θα αποδώσουν αρκετό νερό για την εξυπηρέτηση των οικοπεδούχων.

o1o4 o2 o3